“Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki, Aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki.”

Przypowieści Salomona 1:5

O szkole

Witamy w Korespondencyjnej Szkole Biblijnej, która należy do rodziny najstarszych i największych szkół biblijnych na świecie. Szkoły te w liczbie 130 prowadzą kursy w blisko 70 językach.

W Polsce Korespondencyjna Szkoła Biblijna powstała w 1973 roku. Jej misją jest upowszechnianie wiedzy o Piśmie Świętym i jego naukach poprzez oferowanie i prowadzenie różnorodnych i ciekawych kursów korespondencyjnych. Są one opracowywane w większości przez biblistów i teologów chrześcijańskich. Mimo to są przystępne, dzięki czemu mogą z nich korzystać nawet osoby bez przygotowania teologicznego. Proponowane materiały mają na celu wprowadzenie korespondentów w podstawy interpretacji Biblii oraz pomoc w zrozumieniu Pisma Świętego jako źródła wiary. Kursy są adresowane do osób, które pragną podjąć systematyczny wysiłek poznawania Pisma Świętego. Udział w nich pozwoli także uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące problemów dnia codziennego. Ukończenie każdego kursu wiąże się z otrzymaniem stosownego dyplomu.

O kursach

Wykwalifikowani nauczyciele sprawdzają, korygują i odsyłają wypełniane przez korespondentów materiały oraz odpowiadają na ich pytania związane z tematyką kursu. Niekiedy korespondencja przybiera charakter bardzo osobisty.

Wszystkie kursy są całkowicie bezpłatne. Ich uczestnicy nie biorą na siebie żadnych zobowiązań, w tym finansowych. Korespondencyjna Szkoła Biblijna utrzymuje się jedynie z ofiarności darczyńców, którzy widzą sens i potrzebę jej działalności i wspierają ją według własnego uznania. Każdemu, kto chciałby wesprzeć działalność Szkoły choćby najskromniejszym datkiem, serdecznie dziękujemy.

W kursach Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej bierze udział, w skali jednego roku, kilka tysięcy osób. Dla wielu z nich korespondencyjny kontakt ze Szkołą jest jedynym sposobem poznawania Biblii i utrzymywania przyjacielskich kontaktów z innymi osobami. Jeden z korespondentów napisał: “Studium waszych lekcji biblijnych spowodowało, że moje życie jest bardziej radosne i szczęśliwe. Nigdy nawet nie przypuszczałem, że takie życie jest możliwe”.

Patronat nad Szkołą sprawuje Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, będący wyznaniem chrześcijańskim nurtu protestanckiego.